ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ภาพกิจกรรม

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนา

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนา
( จำนวน 10 รูป / ดู 29 ครั้ง )

บรรยากาศการมอบตัวและสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการมอบตัวและสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 6 รูป / ดู 24 ครั้ง )

11 ส.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ร่วมกันทำความดีในวันแม่

11 ส.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ร่วมกันทำความดีในวันแม่
( จำนวน 12 รูป / ดู 80 ครั้ง )

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
( จำนวน 6 รูป / ดู 32 ครั้ง )

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 41 ครั้ง )

26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
( จำนวน 1 รูป / ดู 20 ครั้ง )

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 29 ครั้ง )

โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และด้านยาเสพติด

โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และด้านยาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 28 ครั้ง )

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 1 รูป / ดู 372 ครั้ง )

นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ ประจำีปีการศึกษา 2556

นักเรียนรับมอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ ประจำีปีการศึกษา 2556
( จำนวน 61 รูป / ดู 1,244 ครั้ง )

ตอนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของสถาศึกษา

ตอนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของสถาศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 535 ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556
( จำนวน 13 รูป / ดู 636 ครั้ง )

ผ้าป่าฉลองครบรอบ 20 ปี

ผ้าป่าฉลองครบรอบ 20 ปี
( จำนวน 11 รูป / ดู 628 ครั้ง )

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
( จำนวน 8 รูป / ดู 699 ครั้ง )

โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลและโครงการบวชเนกขัมมะนารี

โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลและโครงการบวชเนกขัมมะนารี
( จำนวน 11 รูป / ดู 614 ครั้ง )

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
( จำนวน 18 รูป / ดู 708 ครั้ง )

ทัศนศึกษาและแนะแนวศึกษาต่อ ม.3

ทัศนศึกษาและแนะแนวศึกษาต่อ ม.3
( จำนวน 13 รูป / ดู 751 ครั้ง )

รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลรุ่นที่3

รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลรุ่นที่3
( จำนวน 23 รูป / ดู 1,226 ครั้ง )

โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
( จำนวน 15 รูป / ดู 734 ครั้ง )

กิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก 56

กิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก 56
( จำนวน 8 รูป / ดู 619 ครั้ง )