ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน ขึ้น โดยมีนายทองชุ่น สุรวิทย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยชาวบ้าน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้