เว็บไซต์คณะครู

นายสุจินต์ สมหมาย
พนักงานราชการ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นายสุจินต์ สมหมาย

หน้าแรก ::

แบบทดสอบออนไลน์ ครูสุจินต์

คอมพิวเตอร์เบื้อต้น
คอมพิวเตอร์เบื้อต้น
2 เม.ย. 2558

คอมพิวเตอร์เบื้อต้น
ตัวอย่างแบบทดสอบที่ 2
ตัวอย่างแบบทดสอบที่ 2
3 เม.ย. 2558

ตัวอย่างแบบทดสอบที่ 2