เว็บไซต์คณะครู

นายวุฒิไกร โพธิ์งาม
ครู

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นายวุฒิไกร โพธิ์งาม

หน้าแรก ::

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือครูที่ปรึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ปีการศึกษา 2558
คู่มือครูที่ปรึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
13 มี.ค. 2558

คู่มือครูที่ปรึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
ชื่อไฟล์เอกสาร ขนาดของไฟล์ n/a
ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ปีการศึกษา 2558
ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
13 มี.ค. 2558

ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2558
ชื่อไฟล์เอกสาร ขนาดของไฟล์ n/a

สื่อการสอน

สื่อการสอนวุฒิไกร

ข้อสอบออนไลน์
ข้อสอบออนไลน์
3 เม.ย. 2558

ข้อสอบออนไลน์

ระเบียบโรงเรียนประสานมิตรวิทยา