ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 44 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 00:00 รายงานผลการประเมินตนเองSAR-ปีการศึกษา-2560 307.11 KB 37
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา-ปีงบประมาณ2560-2563-ล่าสุด1 570.04 KB 35
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2561ปรับ 589.68 KB 40
1 พ.ย. 2558, 00:00 ผลงานวิชาการ 98.49 KB 55
1 พ.ย. 2558, 00:00 เผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ 141.7 KB 54
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 135.33 KB 60
1 ม.ค. 2513, 00:00 ใบลาออกนักเรียน 35.86 KB 66
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบลงทะเบียนเรียซ้ำ 82.87 KB 62
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 53.45 KB 59
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบรายงานการแก้-มส-หรือ-มผ 50.36 KB 54
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา 50.96 KB 57
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบคำร้องขอใบ-ปพ.1กรณีสูญหาย 94.08 KB 61
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบคำร้องแก้-0-ร-มส 48.41 KB 59
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบอนุมัติผลการเรียน 32.67 KB 58
1 ม.ค. 2513, 00:00 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 16 ปีชาย การแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ 128.24 KB 137
11 เม.ย. 2558, 00:00 ประกาศกรรมการสอบ 184.03 KB 88
11 มิ.ย. 2558, 00:00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 167.67 KB 108
5 มิ.ย. 2558, 00:00 ประกาศโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 56.99 KB 106
16 ต.ค. 2557, 11:20 เผยแพร่ผลงานวิชาการ 843.26 KB 251
14 ก.ย. 2557, 05:52 สรุปโครงการวิจัย 209.5 KB 159