ลิงค์แนะนำ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 35 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
17 พ.ค. 2561, 23:41 ตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน 58
23 ส.ค. 2560, 05:30 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 86
27 พ.ย. 2557, 07:58 ลงนามถวายพระพร 224
24 พ.ย. 2557, 02:23 ลงนามถวายคำสัตย์ปฏิญาณ 217
16 ต.ค. 2557, 11:22 เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร 208
15 ต.ค. 2557, 04:23 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค 258
25 ส.ค. 2557, 05:07 รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28 227
27 มิ.ย. 2557, 03:21 เดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 250
8 พ.ค. 2557, 02:33 เชิญร่วมถวายภัตตาหารเพลในวันครบรอบ 17 ปี 233
6 ม.ค. 2557, 14:54 GPA 359
8 พ.ย. 2556, 11:39 แบบรายงานตัว 1081
13 ส.ค. 2557, 03:08 รับสมัครแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตระหว่างวันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2557 ที่เว็บไซต์ 802
23 ก.ค. 2556, 16:43 ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนปี 2556 366
4 ก.ค. 2556, 14:59 เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 401
12 มี.ค. 2556, 22:28 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556 (ช่วงการประเมินระยะที่ 3) 483
18 ธ.ค. 2555, 17:34 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 691
10 ธ.ค. 2555, 17:45 ดูผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา 764
29 พ.ย. 2555, 11:55 การเรียนภาษาต่างประเทศ 383
12 พ.ย. 2555, 14:14 โรงเรียนประสานมิตรวิทยาร่วมทอดกฐินสามัคคี 490
5 พ.ย. 2555, 18:49 เชิญชวนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 1071