• อาทิตย์. ก.ค. 14th, 2024

ประกาศเปิดภาคเรียน 2/2566

ประกาศผลการเรียน 1/2566

คลิก ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ …

ประกาศโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ประกาศการปิดภาคเรียนที่1/2566 …

เผยแพร่ผลงานทางวิชการ

เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบ…

การประชาสัมพันธ์ “แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ” ของกรมการจัดหางาน  ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตกันทรารมย์

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เป็นเจ…

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส

ด้วยงานกิจการนักเรียน โรงเรียน…

อบรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมสวดมนต์ 07/07/66

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปด…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ